התורה היא השליש הראשון של התנך ומורכבת מחמישה חומשים: בראשית שמות ויקרא במדבר ודברים, כל אלא קרויים גם חמישה חומשי תורה. בתורה קוראים בבית הכנסת ובבית. הדת היהודית מבססת את עקרונותיה על התורה. הכינוי תורה משמש אותנו לפעמים לתיאור כל ספרי הקודש.

התורה בנצרות

בנצרות נקראת התורה הברית הישנה, והיא המקור לברית החדשה שמשת את הנצרות כיום.

חמשת החומשים

בראשית- מתמצתת את בריאת העולם. סיפור אדם וחווה וסיפורו של אברהם וצאצאיו.

שמות – תקופת העבדות במצרים, סיפורו של משה ופרעה ויציאת מצרים

ויקרא – פעולות שונות המקדשים את הכהנים

במדבר- מספר על המסע של בני ישראל במדבר לאורך השנים

דברים – דברי משה, שאמר לבני ישראל לפני שנכנסו לכנען.

חוקי התורה

חלק הארי בתורה מוקדש למטרת פירוט של מצוות שונות. המצוות מועברות לבני ישראל מפי אלוהים. את החוקים הכתובים בתורה מפרשים הרבנים לפי התורה שבע"פ. החוקים החברתיים בתורה נקראים מצוות שבין אדם לחברו והחוקים התיאולוגיים נקראים מוות שבין האדם למקום.  בין חוקי התורה יש מצוות "עשה" מצוות "אל תעשה" המגדירות מה אסור לאדם לעשות

קריאת התורה

בבית הכנסת קוראים בתורה בימי שני וחמישי, ביום שבת קוראים את פרשת השבוע. כותב ספרי התורה שמו הוא סופר סת"מ. התורה נכתבת על גבי קלף. בחגים קוראים חלקים מיוחדים מהתורה בנוסף לפרשת השבוע.  בתלמוד הירושלמי היו קוראים בתורה בשבתות ובימים טובים. בתקופת מלכי יהודה בגלות בבל ובשיבת ציון והחשמונאים הייתה קריאה של קטעים מיוחדים ללא קשר ליום ולזמן. כיום קוראים בתורה במהלך כל השנה ובזמן מוגבל של שנה. יהודי ארץ ישראל היו קוראים בתורה בזמן של שלוש עד שלוש וחצי שנים. החלוקה הבבלית נחשבת לחלוקה המקורית. התורה מחולקת ל53 פרשות מתוכם לארבע עשרה מהן שמות מיוחדים.

התורה כסמל לעם היהודי

התורה היא אחד מהסמלים החשובים של העם היהודי. התורה מסמלת קדושה וייחודיות ויש הקוראים לארץ ישראל מדינת התורה. גם הצבור החילוני מאמין שהתורה היא סמל חשוב ורואה בה חשיבות עליונה.

לשיעורי תורה – בקרו באתר ישיבה

שתף פוסט זה ברשתות חברתיות:
  • gplus
  • pinterest

אודות המחבר

אליחי רובין

אליחי רובין

מנכ"ל חברת קידום כהלכה